Jak raportować do BDO i KOBIZE Natychmiastowo?

pozwala firmom na przesyłanie danych o wytwarzanych odpadach w czasie rzeczywistym i otrzymywanie natychmiastowych cyfrowych certyfikat

Jak raportować do BDO i KOBIZE Natychmiastowo? Obsługa BDO dla firm

Dzięki tej technologii firmy mają jedną

Dzięki tej technologii firmy mają jedną platformę do zgłaszania lub konsultowania swojego stanu ochrony środowiska.
Partnerstwo KOBIZE i BDO pozwala firmom na przesyłanie danych o wytwarzanych odpadach w czasie rzeczywistym i otrzymywanie natychmiastowych cyfrowych certyfikat


© 2019 http://informator.bielawa.pl/